SITE KLEUR

MENU POSITIE

  • CDiO
    VEELMAKERS VAN IDEEËN

VEELMAKERS VAN IDEEËN

CDiO: Creatief Denken in Organisaties.
verbeelden, verbinden, veranderen

Brainstorming

ideeën creëren, ideeën selecteren, maatwerk
missie, visie, strategie

Creative boost

visualiseren, verbeelden en associëren
teambuilding, maatwerk

Training

creatief denken, mindmappen
maatwerk

Every child is an artist, the problem is
staying an artist when you grow up

Pablo Picasso

Brainstorming

brainstorming
Om te komen tot goede en vooral nieuwe ideeën, zullen eerst vooral veel ideeën gegenereerd moeten worden: divergeren. Niets is vreemd, gek, of onmogelijk. Vaak zijn absurde ideeën de sleutel tot zeer goede, bruikbare ideeën: Lift mee op elkaars ideeën.

Het gaat om de kwantiteit van ideeën, niet om de kwaliteit ervan. Over ideeën worden dus geen oordelen geveld: alles is goed. De sfeer kan en moet zelfs licht chaotisch zijn. Niet op elkaars beurt wachten, maar spuien wat in je opkomt.

Nadat veel ideeën gecreëerd zijn, moeten er keuzes worden gemaakt: convergeren. Welke ideeën worden gekozen? Wat zijn de criteria daarvoor? Voor het selecteren van ideeën zijn diverse technieken inzetbaar. Ideeënselectie brengt het geheel van ideeën terug tot een werkbare opbrengst, met als doel om tot concrete uitvoeringen te komen.

Waarom bestaan wij? Wat is ons DNA? Waar willen we naartoe en wat zijn onze ambities? Welke strategische doelstellingen moeten we hiervoor behalen? Investeren in een solide visie, missie en strategie is voorwaarde voor een start van een verander- of innovatieproces. Verankering door grote betrokkenheid van iedereen hiervan is van groot belang. Zo kunnen zelfsturende teams als mede-eigenaar hun doelen zonodig bijstellen. Heldere missie, visie en strategie, vormen de peilers van een doorleefd plan van aanpak.

We faciliteren brainstorm-sessies op maat. Geen enkele organisatie, cultuur of situatie is hetzelfde. Door te faciliteren op maat, na een heldere intake, kan brainstorming omarmd worden en daarwerkelijk iets toevoegen aan het geheel. Optimale aansluiting door ons aan uw wensen, om zo te komen tot een geheel dat waarde creëert.

Creative boost

Why to choose us

Iedereen kan tekenen. Het gaat niet om de kwaliteit, of het juist weergeven van de werkelijkheid. Het gaat om uitdrukking geven aan wat jij bedoelt. Het visueel aflabet is een simpele tool om iedereen te kunnen laten visualiseren. Visualiseren van informatie stimuleert andere delen van ons brein dan (alleen) tekst en helpt om uit te kunnen drukken wat lastig te omschrijven is. Het is de eerste stap in het tastbaar maken van informatie. Bovendien ‘ontregelt’ het de gangbare manier van elkaar informeren en werkt daardoor stimulerend.

Ons brein ‘rust’ op twee belangrijke peilers: verbeelden en associëren. Twee natuurlijke automatismen die iederen tot zijn beschikking heeft. Toch wordt hiervan te weinig gebruik gemaakt en het stimuleren en gebruikmaken ervan een abosolute meerwaarde. Behalve de creative boost, wordt ook het geheugen getraind. Door gebruik te maken van verbeelding en associatie neemt de werking van beide hersenhelften sterkt toe. Optimaal gebruikmaken dus van ons potentieel.

Visualiseren is een universele taal. Geen last dus van (taal)barrières en daardoor de ultieme tool om teambuilding te versterken. Door vanuit andere invalshoeken en op andere manieren met elkaar te communiceren, worden drempels weggenomen. Bovendien geeft men zich gemakkelijke ‘bloot’ en krijgt men daardoor meer inzicht in en respect voor elkaar. We gaan weer kennismaken!

We faciliteren creative boost-sessies op maat. Geen enkele organisatie, cultuur of situatie is hetzelfde. Door te faciliteren op maat, na een heldere intake, kan de creative boost omarmd worden en daarwerkelijk iets toevoegen aan het geheel. Optimale aansluiting door ons aan uw wensen, om zo te komen tot een geheel dat waarde creëert.

Training

Why to choose us

Vaste stramienen, denkpatronen zijn funest voor het komen tot ‘andere’ oplossingen voor uitdagingen. Creatief denken zet aan tot het verleggen van grenzen, benadering vanuit andere invalshoeken, het zien van nieuwe mogelijkheden. Door open te staan en los te komen van bestaande vastgeroeste denkpatronen, ontstaat er ruimte voor de creativiteit; nieuwe waardevolle originele ideeën.

Resultaat
Na deze training zal je probleemoplossend vermogen toenemen. Je leert in kansen denken in plaats van obstakels en je creativiteit optimaal te benutten. Je bent in staat om ideeën te genereren.

Voor wie?
Elke professional die creatievere oplossingen wil bedenken en zo meer wil doen met zijn of haar know how.

Mindmappen is een gestructureerde visuele manier van informatie weergeven. Een effectieve weergave, omdat info sneller opgenomen en onthouden wordt en overzicht en inzicht worden vergroot. Bovendien wordt het creatief-denken gestimuleerd. Goed mindmappen valt of staat bij het hanteren van de juiste ‘spelregels’. Mindmappen is gebaseerd op het associatief denkvermogen en verbeeldingskracht en versterkt de werking van beide hersenhelften.

Resultaat
Na deze training ken je de relatie tussen ons brein en mindmaps, de regels om te komen tot een juiste mindmap en je kan deze ook toepassen. Je begrijpt de kracht van het mindmappen en zult deze meerwaarde inzetten in de dagelijkse praktijk.

Voor wie?
Professionals die mindmappen willen beheersen, toepassen en daarmee de meerwaarde van mindmappen benutten.

Omdat geen organisatie, cultuur of situatie hetzelfde is, gaan we voor maatwerk. Alleen dan kunnen trainingen daadwerkelijk iets toevoegen aan het geheel. Optimale aansluiting door ons aan uw wensen, om zo te komen tot een geheel dat waarde creëert.